• Minden vasárnap fél 9, 10 és 18 órakor istentisztelet
  • Minden vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet
  • Minden kedden 18  órakor bibliaóra
  • Minden szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi Idõsek Otthona emeleti kápolnájában
  • Minden csütörtökön  18  órakor imaóra
  • Szombaton délután 14 órától konfirmációi elokészitot tartunk ifjú konfirmádusainknak.
  • Minden szombaton 15 órától az ifjúsági csoportunk tart foglalkozást.
  • Minden hónap 1. csütörtökön presbiter-bibliaóra 18 órától
  • Minden hónap  vasárnapján 10 órakor Úrvacsoraosztás

 

Kõbányai
REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET

2022        1.szám     2.szám   

 2020     1. szám     2.szám   3.szám                               2021   1. szám     2.szám        3.szám

2018 - 1.szám  2.szám  3.szám 4.szám                       2019 -1.szám  2.szám   3.szám   4.szám 

2017 - 1.szám    2.szám   3.szám    4.szám                 2016 - 1.szám   2.szám 3.szám 4.szám    2015 -  1.szám   2.szám   3.szám   4.szám                      2014 - 1.szám  2. szám    3.szám 4.szám 
2012 - 1.szám  2.szám  3.szám 4.szám                       2013 -1.szám  2.szám   3.szám   4.szám  
2010 - 1.szám 2.szám 3.szám 4.szám                          2011 - 1.szám 2.szám 3.szám 4.szám

Az állandó alkalmainkon kívül a köv. programokat tervezzük a 2020 es évben >>

Esküvõre bejelentkezés a kitûzött idõpon elõtt 6-8 héttel
 


A szent keresztség kiszolgáltatása a vasárnap d.e. 10 órai istentisztelet keretében. 8-10 nappal korábban mindkét szülõ együttes keresztségi megbeszélésen vesz részt. A gyermek szempontjából a legideálisabb idõpont a születését követõ 4-8 hét közötti idõszak. Természetesen felnõttek is részesülhetnek a keresztségben amennyiben gyermekkorukban erre nem kaptak lehetõséget.

 

Idõszaki sajtókiadvány évenként négy alkalommal:
"Kõbányai Református Egyházi Élet"


ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK 
ÉS VÁRUNK MINDEN
KEDVES TESTVÉRÜNKET!

 

Copyright 2018utolsó