Kedves Testvérünk!

Isten hozta
a
Kõbányai Református Egyházközség honlapján.

Várjuk Önt is szeretettel gyülekezetünk közösségébe,
mely lelki otthona kíván lenni mindenkinek, aki lelki megnyugvást és kérdéseire választ keres."Jõjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve, 
és én megnyugvást adok nektek."
(Mt 11, 28)

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET !


.

- május 3-án (csütörtökön)  Canonica visitatio (egyházlátogatás) lesz gyülekezetünkben. Istentiszteletet 18 órai kezdettel tartunk a templomban.


  
- május 6-án (Anyák napján) a 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten az édesanyákat és nagymamákat köszöntjük.


- május 10. Áldozócsütörtök, Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe. Istentiszteletet 18 órakor tartunk a templomban. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket!- május 13-án (vasárnap) 10 órakor ifjú konfirmandusaink tesznek vallást Krisztusba vetett hitükről a
konfirmáció alkalmával.

   
- minden vasárnap 17 órai kezdettel orgona-vesperásra várjuk az orgonazenét kedvelő Testvéreket.


- A nyári bibliai táborunkat 2018. július 2. és 7. között tartjuk Balatonföldváron. Jelentkezni egyénileg és családosan is lehet. Jelentkezési lapok megtalálhatók a hittanoktatóknál vagy a Lelkészi Hivatalban - A K Ő B Á N Y A I
REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET

  legújabb 2018  első száma  elérhető.

Copyright 2018

web statistics